เรียน UK ผ่านทุนสหภาพยุโรป

เรียน UK ผ่านทุนสหภาพยุโรป

วันที่ 25 ธันวาคม 2551

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-3544730

www.EnglishThailand.com


ทุนนี้เน้นสาขาทางด้านธุรกิจ เกี่ยวกับ Network and e-Business Centered Computing โดยมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักที่ร่วมโครงการประกอบไปด้วย University of Reading และ Trinity College Dublin เดทไลน์ในการสมัครคือ 31 ม.ค.2009

การสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรม Master degree

ที่ประกอบไปด้วย 3 สาขาหลัก คือ

MSc in Network and e-Business Centered Computing

MSc in Network and e-Business Centered Computing

Network and E-business Centred Computing (NeBCC)

ซึ่งเป็นการ Joint MSc programme เพื่อ ต้องการให้นักศึกษาต่างชาติ

ได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งวิชาการ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ของยุโรปที่หลากหลาย

โดยมหาวิทยาลัยของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรร่วมโครงการคือ

University of Reading (UoR) – UK /Aristotle

University of Thessaloniki (AUTh) / Greece

University Carlos III Madrid (UC3M) – Spain

Trinity College Dublin – Ireland.

สำหรับคุณสมบัติสำคัญในการขอ Admission ต้อง มีเกรดเฉลี่ย

ในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.1 และนักเรียนต่างชาติที่มาจาก

ประเทศที่ไม่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีผลสกอร์ภาษาอังกฤษดังนี้

IELTS (score of 6.5) or TOEFL (score of 570; computer-based version

230; internet-based 88).

รายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งสมัครออนไลน์ ทำได้โดยเข้าไปที่

เว็บไซต์: http://msc.acet.reading.ac.uk

หรือติดต่อไปที่

Nia Alexandrov

MSc Program Coordinator

ACET Centre,

School of Systems Engineering,

The University of Reading,

Whiteknights Campus,

Reading RG6 6AY

Tel: +44(0)1183787628

Fax: +44(0)1183785224

Email: nebcc@reading.ac.uk

thank : Click!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s