ทุน Wesleyan Freeman เรียน ป.ตรีที่อเมริกา

ทุน Wesleyan Freeman เรียน ป.ตรีที่อเมริกา

วันที่ 11 ธันวาคม 2551

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-3544730

www.EnglishThailand.com

The Wesleyan Freeman Asian Scholarship Program เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยมีจำนวนทุน 22 ทุน สำหรับ นักเรียนจากทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้ศึกษาร่วมกับ นักเรียนอเมริกันจากทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี 2,800 คน และจากประเทศอื่น ๆ อีกเกือบ 50 ประเทศ ในสาขาเกี่ยวกับ Sciences and Mathematics, Arts, Humanities และ Social and Behavioral Sciences

โครงการให้ทุนนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง Wesleyan University and the

Freeman Foundation ภาย ใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจ

และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา

กับชาติต่าง ๆ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการสมัครขอทุน

– ต้องสมัครออนไลน์ ภายในไม่เกินวันที่ 1 ม.ค.2009

– มีผลการสอบ SAT (หรือ ACT), TOEFL หรือ IELTS

– แจ้งผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ในวันที่ 1 เม.ย.2009

มูลค่าทุนนั้นจะครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด หรือเรียกว่า Full Tuition Scholarship

สำหรับปี 2008-2009 มีเงินทุนค่าเรียน ต่อ 1 ทุนมูลค่า 38,934 เหรียญสหรัฐ

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าที่พัก และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนยังสามารถ

ทำเรื่องสมัครขอความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพิ่มเติม โดยต้องมีการแสดง

หลักฐานทางการเงินของครอบครัวผู้ขอทุน โดยกำหนดให้ทำเรื่องสมัคร

ให้เรียบร้อยไม่เกินวันที่ 15 ก.พ.2009 ส่วนคนที่ไม่ต้องการสมัครขอเงิน

สนับสนุนเช่นนี้ ก็ต้องทำเรื่องยื่นหลักฐานการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าครอบครัว

สามารถสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 เหรียญ (ประมาณ 520,000 บาท)

ต่อ 1 ปีการศึกษา

สำหรับ การขอคำปรึกษาเรื่องการขอทุน และเรื่องอื่น ๆ

นักเรียนสามารถติดต่อกับตัวแทนประจำภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อขอรับข้อมูล

สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ทำหน้าที่คือ

New Hampshire Insurance Company

21st-23rd Floor, Siam Tower

989 Rama I Road, Patumwan

Bangkok 10330

ATTN: Parichart Sukagesa

โทรศัพท์: 02-649-1116

Email: parichart.sukagesa@aig.com

สำหรับรายชื่อศูนย์ต่าง ๆ ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาต่าง ๆ

สามารถเข้าไปดูได้ที่

เว็บไซต์: http://www.educationusa.state.gov/centers/

thanks : click!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s