ทุนรัฐบาลฮังการี 2009 ปริญญาตรี-โท-เอก-วิจัย

ทุนรัฐบาลฮังการี 2009 ปริญญาตรี-โท-เอก-วิจัย

วันที่ 21 ธันวาคม 2551

เรียบเรียงโดย: ดร.สิระ สุทธิคำ, มณเฑียร พังคะวิบูลย์

Tel: 02-3544730

www.EnglishThailand.com

สถานเอก อัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย แจ้งว่า รัฐบาลฮังการีประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประจำปี 2009 ปิดรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2009

ในกรณีซึ่งจำนวนผู้รับทุนจากต่างประเทศเต็มเนื่องจากการตกลงของทุน

ในปีก่อน ๆ มีผลในปี 2007 HSB จะพิจารณามอบทุนที่ตกค้างในอนาคต
กลุ่มทุนที่มอบโดย HSB แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ต่อไปนี้
– หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี (3-10 เดือน)
– หลักสูตรระดับหลังปริญญาตรี (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
– การศึกษาระดับปริญญาเอก (36 เดือน)
– การศึกษาระดับ partial doctoral (12 เดือน)
– การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก (1-10 เดือน)
– ติวเตอร์อาวุโส หรือนักวิจัย (3-21 วัน หรือ 1-10 เดือน)
– หลักสูตรภาคฤดูร้อน 2-4 สัปดาห์

คุณสมบัติ
1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีอายุไม่เกิน
– 30 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาตรี
– 40 ปี สำหรับทุนระดับหลังปริญญาตรี
– m35 ปี สำหรับทุนระดับปริญญาเอก
2. ไม่มีกำหนดอายุสำหรับผู้สมัครขอรับทุนเหล่านี้
ทุนวิจัย และติวเตอร์อาวุโส
ทุนการศึกษาภาคฤดูร้อน

วันหมดเขตรับสมัคร
ผู้ขอรับทุนต้องยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานทุนการศึกษาประเทศของตน

ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดเส้นตายการรับสมัคร สำนักงานเหล่านี้จะส่งต่อใบสมัคร

ที่ผ่านการพิจารณาแล้วไปยังสำนักงานทำการ ของ HSB

ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2009 โดยกำหนดเส้นตายนี้รวมถึง

การขอทุนภาคฤดูร้อนด้วย

การสมัครโดยบุคคลจะไม่ถูกกันออกไป เพียงแต่ HSB จะพิจารณา

ใบสมัครที่ส่งมาจากสำนักงานทุนแต่ละประเทศก่อน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับสำเนา

ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์www.scholarship.hu หรือ

http://osztondij.lap.hu/

ส่งใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตฮังการี
20th Fl, Oak Tower President Park Condominium
เลขที่ 99 สุขุมวิท ซอย 24
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

thank : Click!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s