Ewha Global Partnership Program (EGPP) Scholarship

   
        เป็นทุนการศึกษาที่ริเริ่มขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาหญิงในประเทศกำลังพัฒนาที่ผ่านการ คัดเลือกให้มีโอกาสได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ด้วยวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ทั้งผู้สมัคร และบิดามารดาของผู้สมัครต้องไม่ใช่คนเกาหลี
   
 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
        บุคคลผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท
        บุคคลผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีวุฒิปริญญาตรี
   
เอกสารการสมัคร
   
  1. ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
2. ใบสมัครทุน EGPP
3. เอกสารแนะนำตนเอง และแผนการเรียน
4. จดหมายแนะนำ อย่างน้อย 2 ฉบับ
5. ใบแสดงผลการเรียน และใบจบการศึกษาจากสถาบันศึกษาล่าสุด
6. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครและบิดามารดา หรือเอกสารทางราชการที่แสดงสัญชาติของผู้สมัครและบิดามารดา
7. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและบิดามารดา
8. เอกสารแสดงความสามารถของผู้สมัครจากทางสถาบันศึกษา (ผลงานวิจัย, รางวัล หรือทุนที่เคยได้รับ)
9. เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาเกาหลี (ถ้ามี) (TOEFL, TOEIC, TOPIK, etc.)
10. เอกสารหรือผลงานเพิ่มเติม (แฟ้มผลงาน หรือ วีดีโอเทป) สำหรับผู้สมัครเข้าในสาขาดนตรี, ศิลปะและการออกแบบ, หรือ         Human Movement Studies
11. ใบรับรองสัญญาว่าจ้างก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)
*เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี หากเดิมเป็นภาษาอื่น ต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลี พร้อมทั้งแนบต้นฉบับภาษาเดิมด้วย
 
การรับสมัคร
ภาคเรียน สิ้นสุดการสมัคร การแจ้งผลการสมัคร หลักสูตรที่รับสมัคร
ภาคเรียนที่1
(ฤดูใบไม้ผลิ)
15 ตุลาคม 2008 ภายในเดือนพฤศจิกายน 2008 ปริญญาตรี-เอก
ภาคเรียนที่ 2
(ฤดูใบไม้ร่วง)
15 พฤษภาคม 2009 ภายในเดือนมิถุนายน 2009 ปริญญาโท-เอก
  การคัดเลือก
          มหาวิทยาลัยทำการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษานี้ โดยพิจารณาจากความสามารถของผู้สมัครผ่านทางเอกสารการสมัคร
 
  ขอบเขตของทุน
          ทุนการศึกษานี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียน, ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย, ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้รับทุน ทั้งนี้หากในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ผู้รับทุนไม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
หรือไม่สามารถศึกษาต่อไปได้ ทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยจะทำการตัดสินใจให้ลด หรือเพิกถอนทุนการศึกษานี้ได้
 
  ระยะเวลาของทุน
  1 . นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี : ไม่เกิน 4 ปี
  2 . นักศึกษาโอนย้าย : ไม่เกิน 2 ปี
  3 . นักศึกษาระดับปริญญาโท : ไม่เกิน 2 ปี
  4 . นักศึกษาระดับปริญญาเอก : ไม่เกิน 3 ปี
  5 . ทุนการศึกษานี้จะให้ทุนแก่นักศึกษาที่สามารถรักษาระดับการศึกษาของตนไว้ได้ *
Advertisements

2 thoughts on “Ewha Global Partnership Program (EGPP) Scholarship

 1. อยากจะทราบว่าระหว่งทุนegpp กับทุนiptd ทุนไหนดีกว่ากัน และต่างกันอย่างไร
  พอดีปีหน้าอยากจะต่อปริญญาโทที่เกาหลี แต่ยังไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีเลย ถ้าช่วงนี้เรียนภาษาเกาหลีประมาณสัก 6 เดือนและขอทุนจะทันไหม
  และทุนทั้งสองนี้ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างใช่ไหม
  และต้องรักษามาตรฐานการเรียนต้องเกรดเฉลี่ยเท่าไร ถึงจะได้ทุนต่อ
  ขอบคุณค่ะ รบกวนตอบให้หน่อยนะคะ

 2. suteekan says:

  Global Leadershipคือเข้าไปดูในเวปไซต์มาอ่ะค่ะ

  แล้วเจอแต่อันนี้ Global Leadership มันเป็นทุนเหมือนกันหรือเป่าอ่ะค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s